Veřejná zakázka: Obec Zlatá Olešnice – zdroj vody, vodovod a vodojem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 766
Systémové číslo: P23V00000056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.12.2023
Nabídku podat do: 10.01.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obec Zlatá Olešnice – zdroj vody, vodovod a vodojem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou nového obecního vrtu, vodovodu a vodojemu. Pro projektovaný vodovod a vodojem bude využit dosud nepoužívaný vrt na parcele 339/3 v k. ú Zlatá Olešnice. Pro obsluhu VDJ bude vybudována zpevněná cesta šíře cca 5 m a délky cca 520m mezi hřištěm a vodojemem, navazující na obecní cestu u hřiště.

Členění stavby na objekty:
 D1 - Vrt (úprava zhlaví a vystrojení stávajícího vrtu ZO-1-19)
 D2 - Vodovodní rozvody (výtlak a zásobní řad), zpevněná cesta nad vedením
 D3 - Vodojem 100m3
 D4 – Elektropřípojka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 113 132 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Zlatá Olešnice
 • IČO: 00278483
 • Poštovní adresa:
  Zlatá Olešnice 145
  541 01 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 482408

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy