Veřejné zakázky Centra evropského projektování a.s.

Tyto stránky slouží jako profil zadavatele společnosti Centrum evropského projektování a.s.. Na těchto stránkách naleznete i profily dalších zadavatelů a přehled jejich veřejných zakázek.

Nabídka služeb Centra evropského projektování a.s.

Na těchto stránkách nabízíme třetím osobám zřízení profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bližší informace ke zřízení profilu zadavatele a rozsahu dalších poskytovaných služeb, tj. k projektovému řízení, administraci veřejných zakázek, lektorské činnosti a dalším, naleznete zde.

Informace pro uchazeče (dodavatele)

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých veřejných zakázek a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se. Dodavatelé mají po registraci v systému E-ZAK možnost vyšší interakce v rámci příslušných zadávacích řízení, možnost snadnější a přehlednější komunikace se zadavatelem.

O systému E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sportovní park "U Svatých“ - ul. Na Lávkách, Holohlavy
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2018 23.02.2018 10:00
Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany
podlimitní Příjem nabídek 29.01.2018 21.02.2018 09:00
Stezka pro pěší a cyklisty Sovětice
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2017 19.05.2017 10:00
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě katetrů II.
nadlimitní Vyhodnoceno 16.03.2016 21.04.2016 10:00
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SOUBORU TECHNOLOGIÍ POTŘEBNÝCH K VÝROBĚ KATETRŮ
nadlimitní Vyhodnoceno 20.01.2016 25.02.2016 08:00
všechny zakázky