Veřejná zakázka: Vytápění plynovými zářiči

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 505
Systémové číslo: P19V00000078
Evidenční číslo zadavatele: 361020
Datum zahájení: 15.11.2019
Nabídku podat do: 02.12.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytápění plynovými zářiči
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a dodávka včetně montáže technologií - výměna stávajících světlých lokálních plynových zářičů pro vytápění výrobních prostor za nové tmavé plynové infrazářiče s plynule modulovanou regulací, ve stávajících výrobních halách I, II a III zadavatele.
Součástí provedení výše uvedených prací je i úprava stávající elektroinstalace a úprava vnitřních nízkotlakých rozvodů plynu s osazením nového plynoměru před vstupem plynu do budovy, který bude sloužit k podružnému měření spotřeby plynu v halách.
Podrobný a úplný rozsah díla je definován přiloženou projektovou dokumentací stavby a zadávacími podmínkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: BOHEMIA RINGS s.r.o.
 • IČO: 49685643
 • Poštovní adresa:
  Zámrsk 10
  56543 Zámrsk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361020

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zámrsk 10
56543 Zámrsk

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy