Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace pro chodce Kosičky 2019
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 26.08.2020 10:00
Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2020 20.08.2020 08:00
Rekonstrukce místní komunikace Meziměstí – místní část Březová
podlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 14.08.2020 10:00
Obec Dobřenice – oprava obecních cest parc.č. 675/1, 693 a 656 v k.ú. Dobřenice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 21.07.2020 11:00
Stavba objektu: Obec Dobřenice – cesty na hřbitově
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 21.07.2020 11:00
Úprava stávajících vjezdů v obci Sovětice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2020 20.07.2020 14:00
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2020 12.08.2020 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově ZŠ Libáň
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 19.06.2020 10:00
REVITALIZACE ZELENĚ MIKROREGIONU NECHANICKO
podlimitní Zadáno 19.05.2020 04.06.2020 09:00
Oprava učebny technického vyučování – stavební práce
podlimitní Zadáno 12.05.2020 28.05.2020 08:00
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ KRAMOLNA
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 27.05.2020 10:30
Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č. p. 145, Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 27.05.2020 09:00
Přístavba a nástavba 3. patra školní budovy ZŠ Sion, vybudování odborných učeben, multifunkčího sálu a venkovních zpevněných ploch
podlimitní Zadáno 04.05.2020 29.05.2020 10:00
Náves Holohlavy, etapa č.I Hnízdo pro separovaný odpad
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 27.04.2020 16:00
Oprava učebny technického vyučování
podlimitní Zadáno 25.03.2020 04.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››