Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LŮŽKOVÝ HOSPIC PRO HRADECKO S ODLEHČOVACÍ SLUŽBOU
nadlimitní Prokazování kvalifikace 03.07.2024 01.08.2024 10:00
NÁKUP VÍCEÚČELOVÉHO KOMUNÁLNÍHO STROJE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
podlimitní Hodnocení 03.06.2024 15.07.2024 08:00
Centrum sociálních služeb - stavba
podlimitní Hodnocení 03.06.2024 12.07.2024 10:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2026
nadlimitní Zadáno 28.05.2024 28.05.2024 00:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2025 – 31.12.2026
nadlimitní Zadáno 28.05.2024 28.05.2024 00:00
Výstavba nové budovy
podlimitní Zadáno 10.05.2024 05.06.2024 11:00
Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – přístavba ZŠ Nový Hrádek (venkovní učebna)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2024 22.05.2024 10:00
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GASTROPROVOZU – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ
nadlimitní Zadáno 29.04.2024 03.06.2024 13:00
CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 10.05.2024 08:30
Rekonstrukce zdravotního střediska v Libáni II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 30.04.2024 12:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY STODOLY PARC.Č. 7, K.Ú. LANŽOV
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2024 06.05.2024 15:00
Multifunkční hřiště v obci Dolní Radechová - SO 02 Šatny a sociální zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2024 18.03.2024 15:15
Pořízení požární techniky pro JSDH Libáň
nadlimitní Zadáno 14.03.2024 15.04.2024 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „Obec Zlatá Olešnice – zdroj vody, vodovod a vodojem“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 20.03.2024 18:00
Rekonstrukce chodníku Trnava včetně výstavby 1. etapy veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 08.04.2024 19:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››