Veřejná zakázka: MÍSTO PRO AKTIVNÍ ODPOČINEK A SADOVÉ ÚPRAVY PARKU U ZŠ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 626
Systémové číslo: P21V00000040
Datum zahájení: 12.08.2021
Nabídku podat do: 23.08.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MÍSTO PRO AKTIVNÍ ODPOČINEK A SADOVÉ ÚPRAVY PARKU U ZŠ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
ČÁST I.: DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Předmětem této části veřejné zakázky je vybudování dětského a workoutového hřiště, tj. dodávka prvků, jejich montáž a vytvoření dopadových ploch s prevencí úrazu tam, kde bude třeba.
Jedná se o prvky, kterými jsou: kolotoč na sezení, pružinová houpadla ve tvaru koníka a ve tvaru autíčka, lezecká stěna, třívěžová herní sestava, street workoutová sestava, fitness prvek lyže, fitness prvek běžec. Jednotlivé prvky musejí být certifikovány dle ČSN EN 1176 a 1177. Součástí této části veřejné zakázky je i dodávka a montáž laviček a odpadkových košů.

ČÁST II.: SADOVÉ PRAVY
Předmětem této části veřejné zakázky jsou sadové úpravy, v rámci kterých dojde k odstranění jednoho stromu a k výsadbě 6 nových stromů. Jedná se o buk lesní, lípu srdčitou a okrasnou jabloň – keř, vícekmen.
Likvidace větví bude zajištěna pomocí štěpkování a odvozu do kompostárny, kmeny budou použity pro účely města.
Předmětem této části veřejné zakázky je také výsadba trvalek do připravených záhonů. Budou vysazovány kvalitní výpěstky v pěstebních nádobách min 60 mm do trojsponu nebo kultivačních řad, jednotlivé kultivary ve skupinách (hustota bude stanovena dle skutečné velikosti výpěstku. Záhony budou standardním způsobem připraveny, tzn. poryty, po doplnění pěstebním substrátem, urovnány, zbaveny plevelů, budou odstraněny kameny a jiné nečistoty. V konečné úpravě po výsadbě rostlin výška záhonu bude cca 5 cm od okolních ploch snížena, záhon bude po výsadbě namulčován kůrou. Celkem bude nově vysázeno 735 ks rostlin. Poničené travnaté plochy budou rekultivovány a nově založeny výsevem. Půda bude přihnojena startovací dávkou hnojiva pro lepší ujímání trávníku. Travnaté plochy budou v prvních týdnech (do první seče) označeny cedulkou pro zákaz vstupu.

ČÁST III.: VYBUDOVÁNÍ MLATOVÝCH CEST
Předmětem této části veřejné zakázky je vybudování mlatového povrchu, který bude proveden technologií „Mechanicky zpevněné kamenivo“, která je dána normalizovanými postupy dle ČSN 73 6126/1994 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy. Přechod mezi mlatovou plochou a okolními povrchy bude zhotoven žulovými kostkami do betonu. Všechny povrchy jsou obehnány obrubou, která je u všech mlatových povrchů jednotná. Jedná se o žulové kostky o rozměrech 8/10 cm. Kotvení bude zajištěno zabetonováním kostek do úrovně okolního terénu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pouze s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 627 024 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Libáň
 • IČO: 00271748
 • Poštovní adresa:
  Libáň, náměstí Svobody 36
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344911

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy