Veřejná zakázka: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 602
Systémové číslo: P21V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-017184
Datum zahájení: 12.05.2021
Nabídku podat do: 10.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je realizace veřejných částí kanalizačních přípojek ve dvou místních částech města Libáň, tj.:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE – jedná se o výstavbu veřejné části kanalizačních přípojek včetně revizních šachet v místní části Křešice v počtu 59 kusů. Veřejná část každé přípojky bude ukončena polypropylenovou šachtou DN 400 s poklopem. Neveřejnou část kanalizačních přípojek si zajistí každý majitel nemovitosti sám, a to buď svépomocí, nebo dodavatelsky. Realizací přípojek budou narušeny místní části komunikace a komunikace III. třídy, jelikož se předpokládají příčné překopy. Dotčené komunikace budou uvedeny do původního stavu obnovením všech jejich konstrukčních vrstev, včetně porušených a uvolněných částí konstrukčního souvrství.
Bližší specifikace stavebních prací specifikovaných jako „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE“, které jsou předmětem této části veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1a) – Projektová dokumentace - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE a v Příloze č. 1b) – Soupis stavebních prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr) - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE – jedná se o výstavbu veřejné části kanalizačních přípojek včetně revizních šachet v místní části Křešice v počtu 83 kusů. Veřejná část každé přípojky bude ukončena polypropylenovou šachtou DN 400 s poklopem. Neveřejnou část kanalizačních přípojek si zajistí každý majitel nemovitosti sám, a to buď svépomocí, nebo dodavatelsky. Realizací přípojek budou narušeny místní části komunikace a komunikace III. třídy, jelikož se předpokládají příčné překopy. Dotčené komunikace budou uvedeny do původního stavu obnovením všech jejich konstrukčních vrstev, včetně porušených a uvolněných částí konstrukčního souvrství.
Bližší specifikace stavebních prací specifikovaných jako „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE“, které jsou předmětem této části veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2a) – Projektová dokumentace - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE a v Příloze č. 2b) – Soupis stavebních prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr) - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 582 135 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Libáň
 • IČO: 00271748
 • Poštovní adresa:
  Libáň, náměstí Svobody 36
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344911

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky