Veřejná zakázka: Řemeslné a rukodělné dílny pro školní klub III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 399
Systémové číslo VZ: P18V00000069
Datum zahájení: 06.09.2018
Nabídku podat do: 19.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řemeslné a rukodělné dílny pro školní klub III
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to:
a) Stavební úpravy jsou navrženy v 1. PP základní školy Choceňského. Navrženy jsou stavební úpravy spočívající ve vybudování keramické dílny včetně nezbytného zázemí a dále potřebné sanace svislých a vodorovných konstrukcí s opravami souvisejícími (částečné odvětrání styku podlaha stěna pomocí děrovaných flexibilních trub, provedení nových sanačních omítek apod.).
Stavební úpravy budou probíhat za nepřetržitého provozu uživatele – nutno zajistit a zabezpečit koordinaci stavby a bezpečný provoz objektu.
Celé staveniště bude v době prací zajištěno proti přístupu nepovolaných osob.

b) V rámci zakázky bude rekonstruována elektroinstalace a dojde k výměně svítidel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola M. Choceňského, Choceň
 • IČO: 70887403
 • Poštovní adresa:
  Mistra Choceňského 211; 565 01 Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-010482

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mistra Choceňského 211; 565 01 Choceň

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy