Veřejná zakázka: Libáň, objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična)- zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 186
Systémové číslo: P15V00000008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.01.2015
Nabídku podat do: 23.02.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Libáň, objekty ZŠ (vstup, učeben, jídelna, tělocvična)- zlepšení tepelně-tech. parametrů obvod. konstrukcí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu základní školy ve městě Libáň. Stavební úpravy budou provedeny na objektu č.p. 11 (parcely st. 67/12, st.67/8, st.67/2 a st. 67/10), k.ú. Libáň. Stavební úpravy budou provedeny na souboru čtyř objektů o jednom až třech podlažích.
Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy:
zhotovení nového střešního pláště na objektech SO01, SO02 a SO03
navýšení atik o 250 mm na objektech SO01 a SO03
osazení nových venkovních výplní (oken, dveří)
osazení nových okapních žlabů a svodů
osazení nových vnitřních a venkovních parapetů
zateplení obvodových stěn
zateplení střechy nad pavilonem SO04 v úrovni půdy, nové odvětrání půdy
zateplení střechy na objektech SO01, SO02 a SO03
zateplení stropu suterénu v objektu SO04
výměna klempířských prvků fasády – parapety, oplechování atik a markýz
odbourání některých říms

Rozsah zakázky je určený projektovou dokumentací zpracovanou Project A plus, s.r.o. Turnov.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Fondu soudržnosti a z prostředků Operačního programu životního prostředí, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25600

Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zhotovení trvalé pamětní desky o rozměru 300 x 400 mm v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 460 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Libáň
 • IČO: 00271748
 • Poštovní adresa:
  Libáň, náměstí Svobody 36
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344911

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Libáň, náměstí Svobody 36

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky