Profil zadavatele: Federal-Mogul Friction Products a.s.

  • Název: Federal-Mogul Friction Products a.s.
  • IČO: 45534144
  • Adresa:
    Jirchářská 233
    517 41 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
žádný záznam k zobrazení