Profil zadavatele: Federal-Mogul Friction Products a.s.

  • Název: Federal-Mogul Friction Products a.s.
  • IČO: 45534144
  • Adresa:
    Jirchářská 233
    517 41 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_701.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.
nadlimitní Zrušeno 12.04.2021 11.06.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016