Profil zadavatele: BOHEMIA RINGS s.r.o.

  • Název: BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • IČO: 49685643
  • Adresa:
    Zámrsk 10
    56543 Zámrsk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_155.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 361020

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace hlavního osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 03.11.2020 13:00
Vytápění plynovými zářiči
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2019 02.12.2019 13:00
Zajištění školení v rámci projektu "Trvalý tým je nezbytnou podmínkou firemní konkurenceschopnosti"
podlimitní Zadáno 30.11.2013 14.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016