Veřejná zakázka: ČOV a kanalizace Boharyně a Homyle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 585
Systémové číslo: P20V00000073
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-037022
Datum zahájení: 11.12.2020
Nabídku podat do: 08.01.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV a kanalizace Boharyně a Homyle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou gravitační splaškové kanalizace pro odvedení splaškových vod z nemovitostí v Boharyni a v místní části Homyle, včetně kanalizačních splaškových přípojek, a výstavbou nové centrální ČOV.
Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, včetně stavebního povolení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 79 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: OBEC BOHARYNĚ
 • IČO: 00268640
 • Poštovní adresa:
  503 23 Boharyně 53
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-010719

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky