Veřejná zakázka: KŘEŠICE – PSINICE, KANALIZACE A ČOV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 395
Systémové číslo VZ: P18V00000065
Evidenční číslo zadavatele: 00271748
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-030678
Datum zahájení: 05.09.2018
Nabídku podat do: 10.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KŘEŠICE – PSINICE, KANALIZACE A ČOV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
I.Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „KANALIZACE A ČOV KŘEŠICE“:
Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě oddílné gravitační splaškové kanalizace a centrální mechanicko - biologické ČOV pro 200 EO v katastrálním území Křešice, Křešice u Psinic.
II.Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „KANALIZACE PSINICE“:
Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě oddílné gravitační splaškové kanalizace v místní části města Libáň, Psinice, která bude odvádět odpadní vody od obyvatelstva a tyto odpadní vody budou čištěny na centrální ČOV Křešice.

Zadavatel upozorňuje, že předmět této veřejné zakázky dle shora uvedených bodů I. a II. je zadáván jako celek (pouze stavebně členěný do dvou projektových dokumentací). Účastníci (dodavatelé) jsou tudíž povinni podat svou nabídku dle Zadávací dokumentace na kompletní realizaci celého předmětu této veřejné zakázky (zahrnující shora uvedené body I. a II.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 62 351 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Libáň
 • IČO: 00271748
 • Poštovní adresa:
  Libáň, náměstí Svobody 36
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344911

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky