Veřejné zakázky Centra evropského projektování a.s.

Tyto stránky slouží jako profil zadavatele společnosti Centrum evropského projektování a.s.. Na těchto stránkách naleznete i profily dalších zadavatelů a přehled jejich veřejných zakázek.

Nabídka služeb Centra evropského projektování a.s.

Na těchto stránkách nabízíme třetím osobám zřízení profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bližší informace ke zřízení profilu zadavatele a rozsahu dalších poskytovaných služeb, tj. k projektovému řízení, administraci veřejných zakázek, lektorské činnosti a dalším, naleznete zde.

Informace pro uchazeče (dodavatele)

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých veřejných zakázek a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se. Dodavatelé mají po registraci v systému E-ZAK možnost vyšší interakce v rámci příslušných zadávacích řízení, možnost snadnější a přehlednější komunikace se zadavatelem.

O systému E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky vnitřního vybavení objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) II.
podlimitní Hodnocení 14.12.2021 03.01.2022 14:00
Úsporná opatření ve společnosti NATURA HRADEC s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 15.11.2021 10:00
Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, I.
podlimitní Hodnocení 29.09.2021 19.10.2021 10:00
Obnova památkových objektů strojovny a šachetní budovy s těžní věží jámy Julie na stavebních parcelách 199 a 185/1 v k.ú. Lampertice
podlimitní Hodnocení 29.09.2021 04.11.2021 12:00
Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce
podlimitní Hodnocení 19.08.2021 08.09.2021 16:00
Rekonstrukce kulturního domu
podlimitní Vyhodnoceno 13.08.2021 01.09.2021 10:00
PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VE VLASTNICTVÍ MĚSTYSE ČERNÝ DŮL
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2021 07.09.2021 10:00
Infrastruktura pro výstavbu RD Mádlák
podlimitní Hodnocení 19.05.2021 21.06.2021 10:00
Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.
nadlimitní Hodnocení 12.04.2021 11.06.2021 13:00
Revitalizace hlavního osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 03.11.2020 13:00
9 TI Křoví
podlimitní Hodnocení 16.09.2020 16.10.2020 12:00
Modernizace sborovny - stavební práce
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 07.09.2020 09:00
Modernizace sborovny - dodávky
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 07.09.2020 09:30
Školní kuchyň Lužany
podlimitní Hodnocení 27.02.2020 24.03.2020 10:00
Vytápění plynovými zářiči
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2019 02.12.2019 13:00
všechny zakázky