Profil zadavatele: Sedlec Energy s.r.o.

  • Název: Sedlec Energy s.r.o.
  • IČO: 17537151
  • Adresa:
    Sedlec 15
    56601 Vraclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_855.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FVE Sedlec u Vraclavi 479,94 kWp
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 14.04.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016