Profil zadavatele: PROSTOR PRO, o.p.s.

  • Název: PROSTOR PRO, o.p.s.
  • IČO: 70155577
  • Adresa:
    Čajkovského 1861/46a
    500 09 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_841.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automobily pro terénní formu NZDM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 02.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016