Profil zadavatele: Péče o duševní zdraví, z.s.

  • Název: Péče o duševní zdraví, z.s.
  • IČO: 64242218
  • Adresa:
    Bělehradská 389
    53009 Pardubice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_797.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektromobilita pro Péči o duševní zdraví, 1. část
podlimitní Zadáno 22.01.2024 08.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016