Profil zadavatele: Aeri s.r.o.

  • Název: Aeri s.r.o.
  • IČO: 26059207
  • Adresa:
    Starobrněnská 334/3
    602 02 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_728.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení