Profil zadavatele: Oblastní charita Náchod

  • Název: Oblastní charita Náchod
  • IČO: 46524282
  • Adresa:
    Mlýnská 189
    547 01 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_694.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrum sociálních služeb - stavba
podlimitní Hodnocení 03.06.2024 12.07.2024 10:00
Pořízení automobilů pro sociální služby Oblastní charity Náchod
podlimitní Zadáno 16.06.2022 11.07.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016