Profil zadavatele: Propagační podnik Hradec Králové

  • Název: Propagační podnik Hradec Králové
  • IČO: 60930942
  • Adresa:
    Zemědělská 880/1
    50003 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_673.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové - dodávka technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 21.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016