Profil zadavatele: OREDO s.r.o.

  • Název: OREDO s.r.o.
  • IČO: 25981854
  • Adresa:
    Nerudova 104
    500 02 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_64.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 349372

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vykonávání průběžné služby technického dozoru realizace projektu modernizace odbavovacího systému IREDO s názvem „Modernizace odbavovacího systému krajské integrované dopravy, fáze 2“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2014 03.10.2014 13:00
"Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje - II. fáze"
nadlimitní Zadáno 07.09.2013 05.11.2013 13:00
"Logistické služby_Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje"
nadlimitní Zadáno 26.07.2013 08.08.2013 12:00
Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje-II. fáze
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012 25.10.2012 10:00
"Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje"
nadlimitní Zadáno 11.04.2011 13.06.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016