Profil zadavatele: Sociální služby obce Chomutice - Domov pro seniory

  • Název: Sociální služby obce Chomutice - Domov pro seniory
  • IČO: 70891940
  • Adresa:
    Chomutice 11
    508 01 Chomutice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_529.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vybavení pro domov pro seniory
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 04.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016