Profil zadavatele: Farní charita Litomyšl

  • Název: Farní charita Litomyšl
  • IČO: 47489839
  • Adresa:
    Bělidla 392/392
    57001 Litomyšl
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_510.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automobily pro Farní charitu Litomyšl
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 31.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016