Profil zadavatele: Obec Praskačka

  • Název: Obec Praskačka
  • IČO: 00269352
  • Adresa:
    Praskačka 12
    503 33 Praskačka
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_47.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345566

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zdí hřbitova v Praskačce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 03.08.2016 12:00
"Úpravy v místě křižovatky silnic III/32324 a III/32326 místní část Praskačka"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2013 02.10.2013 00:00
Stavební úpravy hygienického zázemí mateřské školy Sedlice č.p. 37
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2012 01.06.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016