Profil zadavatele: Město Libáň

  • Název: Město Libáň
  • IČO: 00271748
  • Adresa:
    Libáň, náměstí Svobody 36
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 344911

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GASTROPROVOZU – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 03.06.2024 13:00
Pořízení požární techniky pro JSDH Libáň
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 15.04.2024 10:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁNI
podlimitní Zadáno 06.02.2024 01.03.2024 10:00
Oprava chodníku v Libáni, ulice Jiráskova
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 12.02.2024 12:00
Oprava chodníku v ulici Lindnerova v Libáni
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 12.02.2024 12:00
Odstranění zděného objektu na parc. č. st. 62/1 v k. ú. Libáň
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023 19.12.2023 12:00
Rekonstrukce zdravotního střediska v Libáni
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 22.05.2023 12:00
Libáň - Výměna oken včetně potřebných stavebních prací a přípomocí, ve staré budově základní školy v ulici Školní č.p. 11
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 15.03.2023 10:00
Projektová dokumentace Kanalizace a ČOV Kozodírky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 06.03.2023 17:00
Projektová dokumentace Kanalizace a ČOV Zliv
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 06.03.2023 17:00
Zliv - Oprava hřbitovní zdi II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 10.08.2022 12:00
VÝMĚNA POVRCHU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU v obci Libáň
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 28.06.2022 09:00
GASTROPROVOZ – RESTAURACE RADNICE
podlimitní Zadáno 17.02.2022 25.03.2022 09:00
KŘEŠICE - PSINICE, KANALIZACE A ČOV, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KŘEŠICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PSINICE
podlimitní Zadáno 25.01.2022 01.03.2022 09:00
Rekonstrukce kulturního domu
podlimitní Zadáno 13.08.2021 01.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››