Profil zadavatele: Stacionář Cesta Náchod z. ú.

  • Název: Stacionář Cesta Náchod z. ú.
  • IČO: 48653292
  • Adresa:
    Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_428.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Interiérové stavební úpravy - Stacionář Cesta Náchod z.ú.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 21.12.2020 13:00
Denní stacionář Náchod – dodávky vybavení
podlimitní Zadáno 21.06.2019 10.07.2019 10:00
Denní stacionář Náchod
podlimitní Zadáno 10.10.2018 14.11.2018 10:00
Vypracování projektové dokumentace provedení stavby "Přístavba a stavební úpravy č.p. 67 Na Vyšehradě, Náchod na denní stacionář" a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2018 14.03.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016