Profil zadavatele: OBEC BOHARYNĚ

  • Název: OBEC BOHARYNĚ
  • IČO: 00268640
  • Adresa:
    503 23 Boharyně 53
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_381.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-010719

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy objektu čp. 26 v Boharyni (obecní hospoda a prodejna potravin)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 23.07.2021 16:00
ČOV a kanalizace Boharyně a Homyle
podlimitní Zadáno 11.12.2020 08.01.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016