Profil zadavatele: OBEC BOHARYNĚ

  • Název: OBEC BOHARYNĚ
  • IČO: 00268640
  • Adresa:
    503 23 Boharyně 53
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_381.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-010719

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odbahnění požární nádrže v obci Boharyně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2019 15.04.2019 10:00
Oprava fasády budovy Základní školy v Boharyni
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2019 01.03.2019 00:00
Oprava místní komunikace č. 11 Zvíkov - Budín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 06.06.2018 19:00
Vyčištění rybníku "Žid" v Trnavě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 06.06.2018 19:00
Kanalizace a ČOV Homyle
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 10.07.2017 17:00
Kanalizace Boharyně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 10.07.2017 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016