Profil zadavatele: OBEC KUNČICE

  • Název: OBEC KUNČICE
  • IČO: 00268976
  • Adresa:
    Kunčice 1, 503 15 Nechanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_345.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-016284

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešní krytiny - objekt Hospoda U Havrana
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 06.04.2023 12:00
Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 09.05.2018 10:30
Umělý trávník na víceúčelové sportovní hřiště Kunčice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017 30.08.2017 12:00
Víceúčelové hřiště Kunčice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 12.06.2017 16:00
Stezka pro cyklisty a chodce Kunčice – Nechanice, podél silnice II/323
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 31.05.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016