Profil zadavatele: AGROHELP s.r.o.

  • Název: AGROHELP s.r.o.
  • IČO: 49811584
  • Adresa:
    Mžany 14
    503 15 Mžany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_228.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 483974

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Nákup techniky pro údržbu krajiny"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2014 17.02.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016