Profil zadavatele: Hradecký venkov o.p.s.

  • Název: Hradecký venkov o.p.s.
  • IČO: 27517730
  • Adresa:
    Husovo náměstí 83
    503 15 Nechanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_226.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Krajina je naše zrcadlo"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2014 31.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016