Profil zadavatele: Obec Máslojedy

  • Název: Obec Máslojedy
  • IČO: 44444419
  • Adresa:
    Máslojedy 33
    503 03 Smiřice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_225.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350883

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka traktoru s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu obce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2023 04.09.2023 00:00
Máslojedy - oprava polní cesty u pomníku
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 14.04.2021 00:00
Víceúčelové sportovní hřiště Máslojedy - č. 1/15
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 29.04.2015 00:00
Doplnění kanalizace Máslojedy, stoka C4
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2011 16.04.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016