Profil zadavatele: Obec Račice nad Trotinou

  • Název: Obec Račice nad Trotinou
  • IČO: 00653365
  • Adresa:
    Rašice nad Trotinou 70
    503 03 Smiřice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_223.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 482259

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Račice nad Trotinou - pořízení DA
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 18.04.2019 00:00
Obnova živičného povrchu MK č. 2c v obci Račice nad Trotinou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 22.08.2018 14:00
Račice nad Trotinou - zatrubení příkopu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 22.08.2018 14:00
Rekonstrukce místních komunikací v obci Račice nad Trotinou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 30.05.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016