Profil zadavatele: Park Golf a.s.

  • Název: Park Golf a.s.
  • IČO: 25997831
  • Adresa:
    Hradec Králové, Pod Lesem 38, PSČ 500 02
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_22.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 237225

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dodavatele vnitřního vybavení a gastrotechnologie Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové
nadlimitní Zadáno 14.02.2013 10.04.2013 10:00
„Výběr zhotovitele splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a dalších technických zařízení Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové“
podlimitní Zadáno 15.01.2013 12.02.2013 10:00
Sportovně relaxační areál Hradec Králové PARK GOLF a. s.
podlimitní Zadáno 16.12.2011 04.01.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016