Profil zadavatele: Obec Staré Místo

  • Název: Obec Staré Místo
  • IČO: 00578584
  • Adresa:
    Staré Místo 70, 506 01 Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_16.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 234239

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník a přechod s osvětlením u obecního úřadu Staré Místo
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 21.02.2023 11:00
Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, I.
podlimitní Zadáno 29.09.2021 19.10.2021 10:00
Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH
podlimitní Zrušeno 12.01.2021 24.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016