Profil zadavatele: Obec Holohlavy

  • Název: Obec Holohlavy
  • IČO: 00653446
  • Adresa:
    Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_15.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233918

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ohradní zdi a chodníku u kostela sv. Jana Křtitele - Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 13.04.2022 16:00
„Náves Holohlavy – II. etapa“
podlimitní Zadáno 11.02.2022 04.03.2022 10:00
„Oprava vozovky v ulici Na Lávkách - Holohlavy“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 02.08.2021 16:00
Náves Holohlavy, etapa č.I Hnízdo pro separovaný odpad
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 27.04.2020 16:00
VO a MR Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 27.01.2020 16:00
Oprava zdi a chodníků u hřbitova v obci Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 22.03.2019 16:00
Holohlavy, ul. Na Státní – kanalizační přípojky rodinných domů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 29.06.2015 16:00
Modernizace obecního úřadu - Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 27.04.2014 16:00
Most přes Jordán - Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2014 28.04.2014 16:00
Dodávka a montáž plastových výplní v čp. 124 - Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2013 04.03.2013 16:00
„Stavební úpravy uličky z ul Smiřická v Holohlavech do ul. Hankova ve Smiřicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2012 27.08.2012 16:00
„Stavební úpravy ulice Školní“ v Holohlavech
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2012 27.08.2012 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016