Profil zadavatele: Obec Mokrovousy

  • Název: Obec Mokrovousy
  • IČO: 00269158
  • Adresa:
    Mokrovousy 18
    503 15 Nechanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_13.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 228852

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní plán Mokrovousy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 04.06.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016