Profil zadavatele: Obec Mokrovousy

  • Název: Obec Mokrovousy
  • IČO: 00269158
  • Adresa:
    Mokrovousy 18
    503 15 Nechanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_13.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 228852

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy kanalizace u pomníku - Mokrovousy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 15.05.2023 12:00
Mokrovousy - centrum, chodník při silnici III/32340
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2022 24.11.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016