Profil zadavatele: Obec Kramolna

  • Název: Obec Kramolna
  • IČO: 00273147
  • Adresa:
    54701 Kramolna 172
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_102.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 351566

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 10.05.2024 08:30
Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 21.03.2023 16:00
Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 20.08.2020 08:00
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ KRAMOLNA
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 27.05.2020 10:30
Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č. p. 145, Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 27.05.2020 09:00
Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2019 29.10.2019 16:00
Hydraulické příkopové rameno
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 05.08.2019 16:00
Pořízení kompostérů pro obec Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 25.04.2018 11:00
Oprava mostku „U DEPONIE“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 18.09.2017 17:30
Výměna střešní krytiny na objektu obecního úřadu v obci Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2016 16.06.2016 14:00
Nákup konvektomatu do Mateřské školy Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 19.05.2016 12:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2013 23.08.2013 13:00
Zateplení MŠ Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2013 13.05.2013 11:00
Zateplení Obecního úřadu Kramolna
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2013 13.05.2013 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016