Veřejné zakázky Centra evropského projektování a.s.

Tyto stránky slouží jako profil zadavatele společnosti Centrum evropského projektování a.s.. Na těchto stránkách naleznete i profily dalších zadavatelů a přehled jejich veřejných zakázek.

Nabídka služeb Centra evropského projektování a.s.

Na těchto stránkách nabízíme třetím osobám zřízení profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bližší informace ke zřízení profilu zadavatele a rozsahu dalších poskytovaných služeb, tj. k projektovému řízení, administraci veřejných zakázek, lektorské činnosti a dalším, naleznete zde.

Informace pro uchazeče (dodavatele)

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých veřejných zakázek a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se. Dodavatelé mají po registraci v systému E-ZAK možnost vyšší interakce v rámci příslušných zadávacích řízení, možnost snadnější a přehlednější komunikace se zadavatelem.

O systému E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2020 29.07.2020 09:00
Oprava učebny technického vyučování – stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 28.05.2020 08:00
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ KRAMOLNA
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2020 27.05.2020 10:30
Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u č. p. 145, Kramolna
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2020 27.05.2020 09:00
Přístavba a nástavba 3. patra školní budovy ZŠ Sion, vybudování odborných učeben, multifunkčího sálu a venkovních zpevněných ploch
podlimitní Hodnocení 04.05.2020 29.05.2020 10:00
Oprava učebny technického vyučování
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2020 04.05.2020 08:00
Školní kuchyň Lužany
podlimitní Hodnocení 27.02.2020 24.03.2020 10:00
Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2020 16.03.2020 16:00
Vytápění plynovými zářiči
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2019 02.12.2019 13:00
Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2019 31.10.2019 15:00
Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2019 29.10.2019 16:00
Divadelní park s expozicí loutek v Kuksu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2019 26.08.2019 13:00
Doprava a montáž výstavního stánku na Veletrh Maison Objet 09_2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2019 01.07.2019 13:00
Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích
podlimitní Hodnocení 07.03.2019 05.04.2019 13:00
Zateplení společenského domu v obci Bystré
podlimitní Hodnocení 04.02.2019 22.02.2019 10:00
všechny zakázky