Veřejné zakázky

Správa profilů zadavatele na těchto stránkách přešla od 1.2.2023 na organizaci Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje. www.cirihk.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V LIBÁNI
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2024 01.03.2024 10:00
Nákup nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Hradec Králové
podlimitní Hodnocení 05.02.2024 23.02.2024 14:00
Realizace stavebních a restaurátorských prací na kostele sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2024 01.03.2024 09:00
Elektromobilita pro Péči o duševní zdraví, 1. část
podlimitní Hodnocení 22.01.2024 08.02.2024 09:00
Komunální FVE – Třesovice IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2024 26.01.2024 14:00
Rekonstrukce chodníků v obci Račice nad Trotinou
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.12.2023 19.02.2024 18:00
Obec Zlatá Olešnice – zdroj vody, vodovod a vodojem
podlimitní Vyhodnoceno 19.12.2023 10.01.2024 14:00
Komunální FVE - Dolní Radechová
podlimitní Vyhodnoceno 04.09.2023 02.10.2023 16:00
Oprava místní komunikace na p.p.č. 3193 v Neratově
podlimitní Hodnocení 13.06.2022 29.06.2022 10:00
Úsporná opatření ve společnosti NATURA HRADEC s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2021 15.11.2021 10:00
Obnova památkových objektů strojovny a šachetní budovy s těžní věží jámy Julie na stavebních parcelách 199 a 185/1 v k.ú. Lampertice
podlimitní Hodnocení 29.09.2021 04.11.2021 12:00
Infrastruktura pro výstavbu RD Mádlák
podlimitní Hodnocení 19.05.2021 21.06.2021 10:00
Revitalizace hlavního osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 03.11.2020 13:00
9 TI Křoví
podlimitní Hodnocení 16.09.2020 16.10.2020 12:00
Modernizace sborovny - stavební práce
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 07.09.2020 09:00
všechny zakázky