Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavba a renovace hokejové haly BK Nová Paka – stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce spočívají v přístavbě tělocvičny se sociálním zázemím, převlékárnou, zázemím pro trenéry a technickým zázemí pro sportovní zařízení zimního stadionu.

V rámci projektu by mělo dojít ke stavebním úpravám a přístavbě budovy stadionu, takovým způsobem, aby byly reflektovány potřeby sportovců a potřeby klubu ke správném fungování.

V rámci projektu dojde k vybudování tělocvičny, která bude sloužit pro hokejisty, krasobruslaře a ostatní sportovce využívající zimní stadion a okolní sportoviště. Tato tělocvična bude sloužit jako rozcvičovna před vstupem na led. V současné době na stadionu takovýto prostor naprosto chybí a hráči se musí rozcvičovat venku. Současně na stadionu chybí šatny pro trenéry. V rámci rekonstrukce vzniknou tedy nové šatny, které budou využívat hlavně trenéři, případně mládežničtí hokejisté. Projekt také řeší zázemí pro umístění rolby.

V neposlední řadě je v rámci projektu počítáno s přístavbou administrativního zázemí pro hokejový klub, které je v současné době naprosto nevyhovující a klub nutně toto zázemí potřebuje ke správnému fungování.

______

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. 8. 2021 od 15:00.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)
Kontakt: base@procurio.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.09.2021 16:00
Datum zahájení: 19.08.2021 18:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):