Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Infrastruktura pro výstavbu RD Mádlák
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v obci Lužany v lokalitě „Mádlák“. Obsahem těchto prací je výstavba dešťové a splaškové kanalizace a jejich přípojek, vodovodu, veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a následná realizace přístupové komunikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)
Kontakt: Ing. Jiří Frýda, tel. +420 499 420 407, email: fryda@cep-rra.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 21.06.2021 10:00
Datum zahájení: 19.05.2021 00:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):