Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře DodavatelZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Autostyl a.s.
IČO: 24727741
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 363 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 439,23 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2013