Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební úpravy budovy Obecního úřadu - zřízení hasičské zbrojnice Staré Místo se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, tj. garážemi pro požární techniku, šatnami, hygienickým zázemím, denní místností a noční pohotovostí a dále oprava a přestavba zbylé části budovy, která bude využívána obecním úřadem jako kanceláře se nezbytným zázemím, víceúčelovým sálem, v podkroví s rezervou pro společenské místnosti. Ve sníženém přízemí (suterenu) budou garáže pro malou techniku místního hospodářství OÚ se zázemím.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)
Kontakt: Mgr. Natálie Karpovčvová
+420 606 620 810
karrpovicova@cep-rra.cz
Centrum evropského projektování a. s.
Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03


Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 24.02.2021 10:00
Datum zahájení: 12.01.2021 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: