Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla jsou stavební práce a dodávky, a to:
Revitalizace stávajícího veřejného prostranství a novostavba příjezdové komunikace a přístupového chodníku, vše v centru obce Dolní Brusnice, umístěné podél silnice II/325, v zastavěné části obce.
Stavba je rozdělena na tři stavební objekty (SO.101 Příjezdová komunikace, SO.102 Přístupový chodník, SO.103 Provozní prostranství). Etapizace stavby vzhledem k rozsahu objemu stavebních prací není nutná.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Obecní úřad Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17
544 72 Bílá Třemešná
Kontakt: Mgr. Pavel Štěpán, zástupce zadavatele
tel.: +420 725 540 246, e-mail: stepan@cep-rra.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.10.2019 15:00
Datum zahájení: 14.10.2019 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: