Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující:

• Zateplení objektu:
- zateplení obvodového pláště,
- zateplení střechy,
- výměna otvorových prvků.
• Vyregulování otopné soustavy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Obecní úřad Kramolna
Kontakt: Kramolna 172, 547 01 Náchod
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.10.2019 16:00
Datum zahájení: 27.09.2019 00:00