Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr dodavatele vnitřního vybavení a gastrotechnologie Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové
nadlimitní Zadáno 14.02.2013 10.04.2013 10:00
Dodávka a montáž plastových výplní v čp. 124 - Holohlavy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2013 04.03.2013 16:00
„Výběr zhotovitele splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a dalších technických zařízení Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové“
podlimitní Zadáno 15.01.2013 12.02.2013 10:00
Zveřejnění Smlouvy o dílo
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2013 12.02.2013 14:00
Dodávka informačních technologií pro Základní školu a Mateřskou školu, Bílá Třemešná
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 10.12.2012 12:00
Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje-II. fáze
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012 25.10.2012 10:00
"Výběr dodavatele stavebních prací pro akci "Rekonstrukce obecního úřadu č.p. 8 Borek"
podlimitní Zadáno 14.08.2012 11.09.2012 10:00
Zbudování tří malometrážních bytů v půdním prostoru bytového domu č.p 100
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2012 31.08.2012 00:00
„Stavební úpravy uličky z ul Smiřická v Holohlavech do ul. Hankova ve Smiřicích“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2012 27.08.2012 16:00
„Stavební úpravy ulice Školní“ v Holohlavech
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2012 27.08.2012 16:00
Výměna stávajících oken v areálu ZŠ Bílá Třemešná
nadlimitní Zadáno 23.07.2012 03.08.2012 13:00
Stavební úpravy hygienického zázemí mateřské školy Sedlice č.p. 37
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2012 01.06.2012 12:00
"Společný nákup energií pro region Společná CIDLINA - dodávka zemního plynu a elektřiny pro rok 2013"
podlimitní Zadáno 25.04.2012 25.04.2012 14:00
Vinohrad Kuks – zastřešené odpočívadlo a stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2012 18.04.2012 10:00
Stavební úpravy č.p.2 v Lanžově
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2012 16.04.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016