Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH
Odesílatel Kateřina Pikardová
Organizace odesílatele Obec Staré Místo [IČO: 00578584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2021 14:51:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vloženo VZD č. 2