Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH
Odesílatel Kateřina Pikardová
Organizace odesílatele Obec Staré Místo [IČO: 00578584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2021 09:41:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dotazy k zadávací dokumentace, na které poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č.1. v záložce Zadávací dokumentace


Přílohy
- VZD_1_profil.7z (599.82 KB)