Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH
Odesílatel Kateřina Pikardová
Organizace odesílatele Obec Staré Místo [IČO: 00578584]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2021 09:33:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dotazy k zadávací dokumentace, na které poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.


Přílohy
- Vysvětlení č.1.zip (659.03 KB)