Veřejná zakázka: Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí – Cyklostezka Nový Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 513
Systémové číslo: P20V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 1/2020
Datum zahájení: 07.01.2020
Nabídku podat do: 03.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí – Cyklostezka Nový Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výstavba cyklostezky:
Cyklostezka je vedena v trase stávající nezpevněné komunikace, vedoucí od místní komunikace k místní části obce Dlouhé, severovýchodním směrem ke státní hranici.

Šířka obousměrné cyklostezky je navržena 3,0 m. Celková délka cyklostezky je 764,74 m, plocha živičných vrstev 2 304 m2.
Předmětem zakázky není SO 401 přeložka kabelu NN. Tuto přeložku bude realizovat ČEZ a.s. na základě smlouvy se zadavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 127 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městys Nový Hrádek
 • IČO: 00272884
 • Poštovní adresa:
  Nový Hrádek, Náměstí 28; PSČ 549 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 370599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cep-rra.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky